Accessibility links

Breaking News

رد به رادیو فردا گفته بود که در طول این سه ماه آخر به شدت درگیر و گرفتار به سرانجام رساندن فیلم بوده و عقیده داشته تقدیم این کار به هموطنانی که جانشان را برای دستیابی به آزادی به مخاطره انداخته اند باعث می شود که فکر کنند ما از آنان پشتیبانی می کنیم . همه ما تصمیم گرفتیم که رنگ سمبلیک سبز را بعنوان پوشش انتخاب کنیم و یا به همراه داشته باشیم . فيلم «زنان بدون مردان» که بر پايه رمانی به همين نام از شهرنوش پارسی پور، نويسنده ايرانی ساخته شده است به رويدادهای اوائل دهه ۱۳۳۰ در ايران برای دستيابی به دمکراسی و آزادی می پردازد و شيرين نشاط آنرا به کوشندگان جنبش سبز در ايران تقديم کرده است.


This is an unscientific poll reflecting the opinions of the respondents only

This poll has been already closed

XS
SM
MD
LG